شرایط دریافت وام ازدواج

طبق قانون بودجه سال 1401 کشور به تمامی زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 1397/01/01 بوده است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند وام قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

شرایط عمومی دریافت وام ازدواج

1.دارا بودن  تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران

2.به هر يک از زوجـــين مــبلغ 120 ميليون تومان تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد.

تبصره 1: با استناد به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور،  به هر یک از زوجین مبلغ  120 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 2: با استناد به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد، مبلغ  150 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 3: کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ايران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد.

تبصره 4: اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسمی توسط مراکز اقليت‌های دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر به ثبت نام خواهند بود.

3.دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی

4.با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد . (توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد)

 

پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ايثارگران

  • تسهيلات وام ازدواج برای خانواده های ایثارگران به ميزان دو برابر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.

تبصره 1:  با استناد به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور،  به هر یک از زوجین که مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران باشند، مبلغ  240 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 2: با استناد به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد و مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران باشندمبلغ  300 ميليون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

  • متقاضي ايثارگری مي تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نمايد که همانند ساير متقاضيان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد.
  • با توجه به ماده (50) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، افراد ايثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد مي باشند.
  • مدت بازپرداخت تسهيلات موصوف، همانند ساير متقاضيان حداکثر 10 سال (120 ماه) مي باشد.
  • خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
  •  خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.
  • در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.

 

مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

مدت بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 10 ساله و نرخ کارمزد 4 درصد می باشد.

اقساط مربوطه 120 ماهه بوده و سررسید اولین قسط و کارمزد آن، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می باشد.

 

شرايط ضامنين

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله با اعتبارسنجی و سفته و یا یک ضامن معتبر می باشد.

شرایط دریافت وام فرزندآوری

در راستای اجرای ماده (10) “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند راه اندازی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می نمایند.

طبق این قانون به تمامی خانواده هایی که فرزند آنها از تاریخ 1400/01/01 به بعد متولد شده اند ، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تعلق می گیرد.

شرایط عمومی دریافت وام فرزندآوری

1.دارا بودن تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران

2.پرداخت تسهیلات براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق می گیرد. در سال 1400 مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می باشد :

فرزند اول مبلغ 20 میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال (36 ماه)

فرزند دوم مبلغ 40 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 4 سال (48 ماه)

فرزند سوم مبلغ 60 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 5 سال (60 ماه)

فرزند چهارم مبلغ 80 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 6 سال (72 ماه)

فرزند پنجم به بعد مبلغ 100 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 7 سال (84 ماه)

3.تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود.

4.متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ 1400/01/01 به بعد، و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

5.به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می گیرد.

6.در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.

7. در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر ، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.

مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت سالانه است.

شرایط ضامنین

تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند با اخذ یک ضامن معتبر و سفته و با دوره تنفس شش ماهه پرداخت می شود.

فهرست