وام ازدواج در سال 1401 برای آقایان بالای 25 سال و خانم های بالای 23 سال ، مبلغ 120 میلیون تومان و برای آقایان زیر 25 سال و خانم های زیر 23 سال ، مبلغ 150 میلیون تومان برای هر یک از زوج ها می باشد.

فهرست