کدام بانک زودتر وام می دهد؟

زمانی که ثبت نام وام شما به پایان می رسد و کدرهگیری برای شما صادر می شود ، مدتی زمان می برد تا وام شما تعیین شعبه شود!

این مدت زمان به ظرفیت بانک شما و تعداد متقاضیان منتظر در صف بستگی دارد و مسلما هرچه تعداد آنها بیشتر باشد ، مدت انتظار بیشتر است اما بطور کلی مدت زمان تعیین شعبه به بانک بستگی ندارد و مهم شعبه ای است که شما آن را برای دریافت وام ازدواج یا وام فرزندآوری انتخاب می کنید.

بنابراین شما عزیزان می توانید در هر بانک و شعبه ای که بخواهید ، ثبت نام وام خود را انجام دهید!

ثبت نام وام ازدواج
فهرست